Sunday, February 19, 2006

Lítají v noci

a mají skoro vesměs na 2 předposledních kroužcích
zadečku svíticí ústroje, jež hojně nervy jsou prostoupeny a někdy i u larev se vyskytují. Tyto jsou
podlouhlé, ploché, načernalé, se žlutými kraji kroužků; živí se nejvíce plži. Popsáno jest 450 druhů.
U nás Lampyris Geoff. s horními čelistmi nečnějícími, rovnými, sameček okřídlen, samička bez krovek
i křídel. [Lampyrini] noctiluca L., sameček 10 mm, samička 12-16 mm. Lamprorhiza Motsch. má horní
čelisti čnějící, tenké, srpovité, samička má krovky krátké, šupinkovité. [Lampyrini] splendidula
L. má štít šíjový v předu se 2 sklovitými skvrnami; sameček 8-9 mm, samička 8-10 mm. V již. Evropě
hojný rod Luciola Lap. má štít šíjový vpředu více méně uťatý, tak že hlavu jen z části kryje. Nejob.
[Lampyrini] italica L., černohnědá, s černou hlavou, se štítem, štítkem, prsoma a pobočnicemi krovek
žlutočervenými. V Jižní Americe Lamprocera Lap. s tykadly 11člennými na 3.-10. článku u samečka
2řadě peřitými, u samičky 2řadě hřebenitými; štít šíjový veliký, ústroje svíticí slabé. [Lampyrini]
Latreillei Kirb jest načernale smolně hnědý, štít šíjový červenožlutý se 3 černými skvrnami, krovky
červenožluté s velkou, černou skvrnou na kořeně, černým krajem vnějším a poslední třetinou. 3 cm.
Brazilie.