Tuesday, February 07, 2006

DNA

Ze vzniklého prášku se vyextrahuje DNA a ta se pak testuje na přítomnost genu pro tvorbu pavoučího hedvábí. DNA se ještě modifikuje přidáním "genetického spínače", který aktivuje gen pouze tehdy, je-li přítomen v mléčné žláze. Pak se pavoučí gen zavede do kozího vajíčka, vajíčko se oplodní a vpraví do kozí matky. Narozené kůzle má samozřejmě pavučinový gen v každé své buňce, ale gen se aktivuje pouze u samic a pouze v mléčné žláze.