Monday, January 23, 2006

Tělo

pokračuje článkovaným zadečkem bez končetin. Nejdůležitější činností larválního stadia je příjem potravy a růst. Jakmile po několika svlékáních larva doroste do konečné velikosti, promění se v kuklu. Výsledkem posledního larválního svlékání tedy není už další larvální instar (růstové stadium vymezené mezi dvěma následnými svlékáními), ale předposlední stadium vývinu - kukla. Na ní už lze rozeznat hlavní orgány dospělého brouka - tykadla, končetiny, krovky. Po určité době klidu se z kukly vylíhne dospělý brouk, který je konečným stadiem vývinu, dále už se nesvléká a neroste.