Thursday, January 19, 2006

Proměna dokonalá a nedokonalá

(Podle PAPÁČEK M., MATĚNOVÁ V., MATĚNA J., SOLDÁN T. (1994): Zoologie)
Růst hmyzu v průběhu vývinu jedince (ontogeneze), probíhá odlišně od růstu obratlovců nebo měkkýšů. Vnější kostra tvořená pevnou kutikulou (vnější tělesná schránka) neumožňuje plynulý růst jedince. Vývin proto probíhá v několika stupních (stadiích a instarech). A to tak, že příliš těsná a růst omezující kutikula je nahrazována vždy větší, která se před svlékáním vytvoří pod dosavadní menší kutikulou. Tento proces se několikrát opakuje. Při svlékání chitinový (látka, z níž je kutikula tvořena) obal na hřbetě praskne a larva v poněkud větší, ale dosud měkké kutikule těsný krunýř opouští. Po krátké době nová kutikula na vzduchu ztuhne a stane se pevnou oporou těla.