Monday, January 02, 2006

VNĚJŠÍ STAVBA TĚLA

Obrovská rozmnožovací schopnost a produkce potomků zajišťovaná velkým množstvím kladených vajíček chráněných pevným obalem.
Výrazný rozvoj specializovaných smyslových orgánů a instinktivní chování
(Podle PAPÁČEK M., MATĚNOVÁ V., MATĚNA J., SOLDÁN T. (1994): Zoologie)
Přes neobyčejně velkou rozmanitost forem a tvarů lze rozpoznat jednotný plán stavby těla, který třídu hmyzu (Insecta) odlišuje od ostatních tříd kmene členovců (Anthropoda).