Tuesday, December 27, 2005

schopnost

Jeho mimořádná schopnost přizpůsobit se nejrůznějším podmínkám prostředí vedla k vytvoření neuvěřitelně obrovského množství odlišných životních forem, takže si lze dnes jen stěží představit nějaké stanoviště nebo ekologickou lokalitu (přesné místo výskytu určitého druhu fauny či flóry), kterou by hmyz neovládl. Lze ho nalézt na horských ledovcích, v Arktidě i v Antarktidě, v tropických pralesích, kde je největší bohatství jeho forem, stejně jako i v nejsušších podmínkách pouští, ve vodních tocích a jezerech, v jeskyních a je i součástí tzv. vzdušného planktonu, jenž je tvořen miliony členovců unášených za vhodných klimatických podmínek vzdušnými proudy v několikakilometrových výškách nad zemským povrchem.