Thursday, December 22, 2005

Dosud

sledoval jen sobecký a nezkázněný hmyz, žijící pudovým životem bez zájmu o celek. Přichází proto do státu mravenců, kteří se snaží ovládnout prosto i čas. Zde jedinec není ničím, celek vším. Pracovní tempo je stále šílenější. Nový válečný vynález je vede k výbojům, neboť jim schází ještě kousek světa od břízy k borovici a cesta mezi dvěma stébly trávy. Černí jsou poražení a vyhubeni žlutými.