Saturday, December 24, 2005

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA HMYZU

Hmyz je druhově nejpočetnější skupinou živočichů, dle odborných odhadů se počet hmyzích druhů na Zemi pohybuje v rozmezí od dvou do třiceti milionů a zaujímá tak kolem tří čtvrtin všech známých druhů živočichů. Druhově nejpočetnějšími lokalitami jsou tropické deštné lesy, kde do dnešních dnů bylo prozkoumáno zhruba jen deset procent tamního společenství organismů a z toho jen jedno procento bylo důkladně popsáno.