Friday, December 30, 2005

Hmyz

využívá i nejrůznější potravní zdroje. Živí se částmi rostlin, květním nektarem, organickými zbytky i dravě, těly drobných živočichů. Část druhů přešla k cizopasnému způsobu života. Hmyz úspěšně soupeří s člověkem při spotřebě potravin. V tropických oblastech dokáže zkonzumovat nebo znehodnotit v některých letech až 60% veškeré zemědělské produkce. Celkové množství všech hmyzích jedinců je nepředstavitelné, hmotnost všech jedinců na Zemi by výrazně převyšovala hmotnost celého lidstva. A ať chceme nebo ne, jedno je jisté: "Hmyz nežije vedle nás, ale my žijeme vedle něj."