Monday, January 02, 2006

Úspěšnost hmyzu

není náhodná. Existuje několik faktorů, které ji jistě významně podmiňují. Jsou to např.:
• Malá velikost těla (0,1 - 100 mm, vzácně až 330 mm), která umožňuje žít v podmínkách, ve kterých by větší živočichové neobstáli.
• Výkonné příčně pruhované svaly, členěné nohy a křídla křídlatého hmyzu zajišťují velkou pohyblivost. Výkonná vzdušnicová soustava zásobuje svaly kyslíkem dostatečně i za letu.
• Vnější kostra tvořená pružnou lehkou chitinovou kutikulou zpevněnou bílkovinou sklerotinem a pokrytou tenkou voskovou vrstvou.Chrání tělo zčásti před vnějšími vlivy i pronikáním mikroorganismů a zabraňuje unikání vody.