Tuesday, January 17, 2006

Trávicí soustava

Trávicí soustavu hmyzu tvoří hltan, jícen, vole, svalnatý a žláznatý žaludek a střevo, často spojené se zvláštními útvary, tzv. mycetomy nebo mycetocyty, obsahujícími symbiotické mikroorganismy, které umožňují trávení takových látek, jako je např. celulóza (vyskytují se u termitů a larev živících se dřevní hmotou). Do trávicí trubice na rozdíl např. od pavouků neústí žádné trávicí žlázy. Vylučovacími orgány jsou malpighické trubice, které ústí do střeva na rozhraní jeho přední a zadní části.