Friday, January 13, 2006

VNITŘNÍ STAVBA TĚLA

(Podle PAPÁČEK M., MATĚNOVÁ V., MATĚNA J., SOLDÁN T. (1994): Zoologie)
Centrem nervové soustavy žebříčkového typu je trojdílné mozkové (nadjícnové) ganglium a podjícnové ganglium. Nervovými vlákny spojují tykadla, oči a ústní ústrojí. Obsahují integrační centra i neurosekretorické buňky. Reakce hmyzu jsou obvykle stereotypní. Schopnost učit se je minimální. U hmyzu nacházíme nejrozvinutější vzdušnicovou soustavu. Její segmentálně uspořádané vzdušnice jsou propojené podélnými spojkami. Vznik tohoto stavu souvisí s většími nároky na spotřebu kyslíku, než mají ostatní členovci, kteří nelétají a nespotřebovávají tak velké množství energie pro práci svalů.