Friday, January 06, 2006

rychlé pohyby

Mají velmi dobrou schopnost rozlišovat rychlé pohyby, ale méně vhodná jsou už k věrnému zobrazení okolí. Mezi složenýma očima se často vyskytuje ještě několik malých jednoduchých oček. Ta slouží jako jakýsi vstup světla pro registraci světelných podmínek a jejich změn, tzn., že přinášejí základní informace podmiňující pohybovou aktivitu hmyzu. Tykadla představují orgány čichu a hmatu, registrují především různé vonné látky, sloužící jako potrava, např. nektar z květů a také specifické sexuální feromony - pohlavní lákadla.