Wednesday, January 04, 2006

Tělo

vždy tvoří tři zřetelně oddělené části - hlava (caput), hruď (thorax) a zadeček (abdomen). Hlavu tvořilo původně šest článků, které v průběhu fylogenetického vývoje srostly tak, že v současnosti vytvářejí jednolitý celek. Na hlavě je ústní ústrojí, které slouží k přijímání potravy. Může být různého typu - kousavé, žvýkací, savé, bodavé. Dále jsou na hlavě nápadná tykadla a velké složené oči. Složené oko tvoří velký počet jednotlivých šestiúhelníkovitých oček. Slouží především k registraci pohybu.