Tuesday, January 10, 2006

křídla

Dva páry křídel tvoří základní vybavení. Někdy bývá jeden pár křídel značně pozměněn. Například u brouků je první pár křídel přeměněn na silné krovky, které zakrývají druhý pár blanitých křídel, pokud brouk neletí. U dvoukřídlého hmyzu je naopak první pár blanitý a uzpůsobený k letu, zatímco druhý pár je redukován na malé paličkovité orgány zvané kyvadélka. U některých skupin hmyzu došlo sekundárně v důsledku adaptace ke specifickému způsobu života k částečné nebo úplné redukci křídel (např. blechy, štěnice, atd.), případně se křídla vyskytují jen u některých jedinců určitého druhu (např. mšice) nebo jen po určitou dobu (např. mravenci v době rojení).