Thursday, January 12, 2006

hmyz

Některé řády hmyzu a blízce příbuzných šestinohých členovců jsou primárně bezkřídlé. Nohy hmyzu jsou článkované a tvoří je pět základních částí: kyčel, příkyčlí, stehno, holeň a vícečlánkové chodidlo, na jehož konci je často pár drápků a pod nimi též polštářky, uprostřed vychlípitelné, polštářkovité, u dvoukřídlých někdy změněné ve štětinovité. Zvláštnosti prostředí i způsobu života vedly v průběhu fylogenetického vývoje různých skupin hmyzu k adaptacím a tak se i nohy přizpůsobily různému účelu, často velmi pozměnily původní tvar a vytvořily se tak velmi charakteristické nohy kráčivé, běhavé, hrabavé, skákavé, plovací nebo loupeživé, v některých případech došlo k jejich částečné redukci. Zadeček se skládá zpravidla z 10 článků, které u dospělého hmyzu nemají končetiny, ale na koncových článcích bývají opatřeny různými přívěsky, párovými štěty, apod. Sklerotizací jednotlivých tělních článků vznikají dobře ohraničené základní destičky - sklerity, hřbetní a břišní, které jsou spojené pružnou membránou, ale někdy mohou být i pevně srostlé. Na konci zadečku se nachází kopulační orgány.