Wednesday, January 18, 2006

Nefridie

(jednoduchý vylučovací orgán) hmyzu ztratily svou původní vylučovací funkci a přeměnily se v slinné či snovací žlázy ústního ústrojí. U nymf a larev žijících ve vodním prostředí jsou vyvinuty různé typy žáber. Pohlavní ústrojí se nachází uvnitř zadečku, u samic je tvoří velké trubicovité vaječníky, u samců protáhlá varlata. Na konci zadečku ústí pohlavní ústrojí v poměrně složitých kopulačních orgánech. Ty jsou druhově natolik specifické, že ve většině případů znemožňují páření jedinců náležejících k různým druhům.