Sunday, January 22, 2006

skupiny hmyzu

Podle vývinu se rozlišují dvě skupiny hmyzu - s proměnou nedokonalou (hemimetabolie), kdy chybí stadium kukly a s proměnou dokonalou (holometabolie), kdy je stadium kukly přítomné. Příkladem holometabolního hmyzu jsou brouci, motýli či dvoukřídlí, příkladem hemimetabolního hmyzu jsou vážky, saranče, ploštice aj. U brouků se z vajíček líhnou larvy zcela nepodobné dospělcům. Na velké hlavě u nich můžeme rozlišit silné ústní ústrojí a několik jednoduchých oček. Následují tři hrudní články nesoucí po jednom páru článkovaných nohou.