Thursday, February 02, 2006

Pavučinové vlákno

je vlastně tekutý krystal. Tím se liší třeba od hedvábí bource morušového. Bílkovina, ze které jsou pavučiny, je tvořena dlouhým řetězcem aminokyselin, jejichž sekvence se dá určit jen velmi obtížně. Velmi málo je také známo o tom, jak pavouci zpracovávají vlákno. Pavouci totiž budují pavučinu z různých druhů hedvábí. Úhlopříčná vlákna na podporu pavučiny jsou z jiného materiálu než lepkavé vlákno, které tvoří záchytnou síť. Celkem produkují pavouci sedm různých druhů hedvábí.