Saturday, January 28, 2006

ZAŘAZENÍ A SYSTÉM VZDUŠNICOVCŮ

(Podle HANČOVÁ H., VLKOVÁ M. (1999): Biologie II. v kostce)

Podtřída Řád Podřád Čeleď
Bezkřídlí (Apterygota) Šupinušky (Thysanura)
HEMIMETABOLA
Křídlatí(Pterygota) Jepice (Ephemeroptera)
Křídlatí Pošvatky (Plecoptera)
Křídlatí Vážky (Odonata) Motýlice (Zygoptera)
Šídla (Anisoptera)
Křídlatí Švábi (Blattidea)
Křídlatí Škvoři (Dermaptera)
Křídlatí Rovnokřídlí (Orthoptera)
Křídlatí Saranče (Caelifera)
Křídlatí Kudlanky (Mantodea)
Křídlatí Všekazi (Isoptera)
Křídlatí Pisivky (Psocoptera)
Křídlatí Strašilky (Phasmatodea)
Křídlatí Všenky (Mallophaga)
Křídlatí Vši (Anoplura)
Křídlatí Třásnokřídlí (Thysanoptera)
Křídlatí Ploštice (Heteroptera) Skrytorozí (Hydrocorisae)
Jevnorozí (Geocorisae)
Křídlatí Stejnokřídlí (Homotera) Mšice (Aphidoidea)
Červci (Coccoidea)
Křísové (Cicadoidea)
Mery (Psylloidea)
Molice (Aleyroidea)
HOLOMETABOLA
Křídlatí Střechatky (Megaloptera)