Thursday, January 26, 2006

Rozdíl

mezi nymfou a dospělou vážkou je tak velký, že by se dala očekávat existence kukelního stadia. Skutečnost je však taková, že plně vyvinutá nymfa vylézá nad hladinu, kde se nohama pevně zachytí na nějakém stonku a po krátké době její kutikula na hřbetní straně praskne a vyleze dospělec. Vážky jsou dobrým příkladem hmyzu, který v průběhu své ontogeneze žije plně přizpůsoben životu v různém prostředí.
Kmen: Členovci (Anthropoda)
Podkmen: Vzdušnicovci (Tracheata)
Třída: Hmyz (Insecta)