Sunday, February 12, 2006

Pak se může

začít vyrábět vlákno. Pavučinový koncentrát se nechá stříkat tryskou. Jak se z něj odpařuje voda, vzniká vlákno. Za hodinu se ho vytvoří asi sto metrů. Potom se průhledné a lesklé vlákno navíjí na cívku a současně se napíná na krajní mez pevnosti. Tím se vlákno nejen prodlužuje, ale současně se zvyšuje i jeho pevnost. Nejobtížnější přitom je vyrobit vlákno tak, aby bylo po celé délce stejnoměrně silné. Vzniklé vlákno nazývané BioSteel, tedy bioocel, se svými vlastnostmi bliží přirozenému pavoučímu vláknu. Protože je však tvořeno jen jediným druhem bílkoviny, pevnost pavučiny zatím nemá. Co není dnes, může být zítra. BioSteel má před sebou velmi slibnou budoucnost