Friday, February 17, 2006

Lampyrini, světlušky, podčeleď měkkokrovečníků, vyznačují se očima velmi velikýma, horními čelistmi
malými, neozubenými, stehny na vnějším kraji příkyčlí vkloube [viz obrázek č. 4 5 2 3 7 61. Lampyris
splendiaula, světluška menší, sameček s hora, 2. ze zpodu, 3. samička, 4. larva, 5. Lampyris nostiluca,
světluška svatojánská, sameček, 6. samička, 7. larva. (Obr. 1 2 3 a 5 trochu zvětšeny.) ] nými,
štítem na kraji listovitě rozšířeným.