Monday, February 20, 2006

Noční hmyz

lákaný pomocí silného osvětlení:

pestřenka (čeleď: Syrphidae)
chroust obecný (Melolontha melolntha)
pakomár (Chironomus sp.)
můra (čeleď: Noctuidae)
komár (Culex sp.)
lumek (Icneumon sp.)
píďalka (čeleď:Geometridae)

střevlík (Carabus sp.)
klíněnka jírovcová (Cameraria)

Pomocí bentosky (síťka na drobné živočichy žijící u dna vodní nádrže) bylo odchyceno:

beruška vodní (Asellus aquaticus)-korýši
čolek obecný (Triturus)-obojživelníci
larva komára (Culex), vodních brouků, pakomára (tzv. patentky, Chironomus)
žížalice-kroužkovci
larva vážky (Libellula)
bruslařka obecná (Gerris lacustris)
potápník (Dytiscus sp.)
splešťule blátivá (Nepa rubra)
larva jepice (Ephemera sp.)
buchanka (Cyclops sp.)-korýši
vodule-roztoči
pijavka (Hirudo)-kroužkovci
znakoplavka obecná (Notonecta glauca)
plovatka bahenní (Lymnaea)-plži
bahenka živorodá (Viviparus)-plži
nezmar zelený (Hydra)-žahavci