Tuesday, March 07, 2006

vylučovací soustava:

- mají malphigické trubice a tukové těleso (shromažďování látek odpadních (kys. močová) i zásobních)
-nervová soustava: gangliová nervová soustava žebříčkovitého typu (břišní nervová páska)
-smyslová soustava: oči složené (skládají se z velkého počtu malých oček omatidií) i jednoduché, chemoreceptory (na tykadlech, makadlech, chodidlech nohou), mechanoreceptory (chordotonální a tympanální orgány – sluchové ústrojí)
-hormonální soustava: hormony metamorfózní, neurohormony, ferohormony
-pohlavní soustava: gonochoristi, častý pohlavní dimorfismus