Thursday, March 02, 2006

tracheata

systematické zařazení: nadříše: Jaderní (Eukaryota)  říše: Živočichové (Animalia)  podříše: Mnohobuněční (Metazoa)  odd. B: Triblastica  α řada: Prvoústí (Protostomia)  prvoústí coelomoví článkovaní (Articulata)  kmen: Členovci (Arthropoda)  podkmen: Vzdušnicovci (Tracheata) NADTŘÍDA: MNOHONOZÍ (MYRIAPODA) = STONOŽKOVCI
-stavba těla: hlava (ústní ústrojí kousací; 1pár tykadel; oči) + trup (z mnoha článků, každý nese 1 pár končetin)