Saturday, March 04, 2006

TŘÍDA: MNOHONOŽKY (DIPLOPODA)

-tělo protáhlé válcovité, kruhovitého průřezu; srůst dvou tělních článků původních  nesou dva páry drobných nohou; býložravci
-zástupci: mnohonožka slepá, mnohonožka zemní, svinule lesní
-TŘÍDA: STONOŽKY (CHILOPODA)
-tělo protáhlé zploštělé; každý tělní článek nese jeden pár končetin; 1. pár přeměněn v kusadlové nožky s jedovou žlázou; dravci
-zástupci: stonožka škvorová, zemnivka žlutavá
 NADTŘÍDA: ŠESTINOZÍ (HEXAPODA)
-stavba těla: hlava (ústní ústrojí kousací; 1 pár tykadel; oči) + trup (z mnoha článků, každý nese 1 pár končetin)