Sunday, December 24, 2006

7.5 Hlavonožci (Cephalopoda)
Používá se pro loděnky, pro spiráloce, pro sepie, pro sepioly, pro sepiovky,pro olihně, pro krakatice, pro kalmary, pro vampýrovky,pro chobotnice, pro argonauty
8. Houby (Porifera)
Používá se pro houbatky, pro houby, pro křemitky
9. Žahavci (Acnidaria)
Používá se pro polypy, pro nezmarovky, pro hydromedúzky, pro nezmary, pro medúzky, pro pohárovky, pro parusky, pro narkomedúzky, pro měchýřovky, pro trubýše, pro žahavky,pro pakorály, pro čtyřhranky, pro korunovky, pro talířovky, pro kořenoústky, pro kalichovky, pro laločnice, pro stolony, pro varhanitky, pro laločníky,pro rohovitky, pro korály, pro trsovníky, pérovníky, pro renily, pro korálantce, pro červnatce, pro sasanky, pro číškovníky, pro pórovníky, pro větevníky, pro montipóra, pro houbovníky, pro psamokóry, pro hvězdičkovníky, pro dírkovníky, pro útesovníky, pro astrangie, pro meandrovníky, pro merulíny, pro oku¬líny, pro rifovníky, pro turbinatky, pro vějířníky, pro dendrofyly, pro korálovníky, pro sasankovce, pro tr¬natce