Saturday, January 06, 2007

11.12 Olověncotvaré (Plumbaginales)
Používá se pro trávnička,limonka,- suchobýl,olověnec
11.13 Merlíkotvaré (Chenopodiales)
Používá se pro chruplavník, řepa, merlík, lemenka, podivka, lebeda, bělostník, kafranka, břišť, trnoplodník, špenát, bytel, velbloudník, slanorožec, solnička, slanobýl, nevadlec, pestrovka, laskavec, nocenka, ličidlo
11.14 Rdesnotvaré (Polygonales)
Používá se pro šťovík, kyseláč, kyselka, šťovíček, reveň , hadí kořen, rdesno, truskavec, rdesnovec, kříd¬latka, opletka, pohanka
11.15 Dilleniotvaré (Dilleniales)
Používá se pro pivoňka, dillenie
11.16 Pryskyřníkotvaré (Ranunculales)
Používá se pro čemeřice, talovín,černucha, blatouch, upolín, ploštičník, samorostlík, stračka, ostrožka, oměj, sasanka, sasanovka, větrnice, jaterník, koniklec, plamének, rohohlavec, orsej, pryskyřník, lakušník, myší ocásek, hlaváček, hlaváčkovec, routevník, zapalice, orlíček, žluťucha