Monday, January 01, 2007

Vilínotvaré (Hamamelidales)
Používá se pro vilín
11.6 Platanotvaré (Platanales)
Používá se pro platan
11.7 Vrbotvaré (Salicales)
Používá se pro topol, vrba, osika
11.8 Kopřivotvaré (Urticales)
Používá se pro morušovník, pro pomerančovka, pro papírovník, pro fíkovník, pro jilm, pro břestovec, pro kopřiva, pro drnavec, pro chmel, pro konopě, pro ramie, pro smokvoň, chlebovník, pro cerkopie
11.9 Líčidlotvaré (Phytolaccales)
Používá se pro líčidlo, kosmate, čtyřboč, nocenka, listenatka