Tuesday, February 20, 2007

druhy

V přiroz. vel. ] Jednotlivé druhy [Čmeláci]-áků rozeznávají se, někdy velmi nesnadno,
dle povahy a barvy srsti, jakož i dle plastických známek na různých částech těla; některé vyskytují
se i v četných odrůdách, jež činí přechod mezijednotlivými druhy. Nejznámější druhy našich [Čmeláci]-áků
pravých jsou: Veliký, černý [Čmeláci]-ák skalní (Bombus lapidarius L.) se zadečkem na konci ohnivě
červeným, menší černý, huňatý a žlutě páskovaný [Čmeláci]-ák luční (B. pratorum L.), žlutavý, černě
a rezavě páskovaný [Čmeláci]-ák lesní (B. silvarum L.), žlutý [Čmeláci]-ák polní (B. agrorum Fab.)
s hrudí nahoře rezavě červenou a černě páskovaným zadkem, [Čmeláci]-ák zahradní (B. hortorum L.),
černý se zadkem na konci bílým a 2 zlatožlutými páskami na hrudí, a podobný [Čmeláci]-ák zemní (B.
terrestris L), jenž má však toliko jednu žlutou pásku na přední části hrudi. Z
[Čmeláci]-áků příživných nejčastěji se vyskytuje Psithyrus rupestris Fab., veliký, černý, se zadkem
na konci červeným a křídly silně začernalými, P. campestris Fab. se 2 žlutými páskami na hrudi,
a P. vestalis, podobný, se zadkem na konci bělavým.-Mimo jmenované [Čmeláci]-áky příživné žijí ve
hnízdech [Čmeláci]-áků pravých též četní cizopasníci, kteří hubí larvy a kukly [Čmeláci]-áků; zvláště
jsou to rozl. druhy kodulek (Mutilla), much z rodu prosvitek (Volucella), hlavulí (Myopa) a očnatek
(Conops), housenky mole Aphomia colonella, larvy majek (Meloé).

Labels: