Monday, March 26, 2007

Hmyzí státy

Lidské společenství je od prvopočátků závislé na řízení a organizaci svých aktivit. Lov mamuta, stavba pyramid nebo let na Měsíc - nic by se neuskutečnilo, kdyby tato činnost nebyla řízena. Lidské dějiny jsou plné známých i neznámých organizátorů - náčelníků pravěkých tlup, faraonů, králů a císařů, prezidentů, šéfů firem a výzkumných projektů, kteří tu více tu méně úspěšně rozhodovali a řídili lidskou společnost.
Řídit a organizovat
je nesmírně náročné. Už jen získání potřebných informací a jejich správné vyhodnocení představuje nelehký úkol. Rozhodnout a prosadit realizaci tohoto rozhodnutí představuje další zapeklitý oříšek. Přesto existují složitá společenství, která fungují bez toho, aby některý z jejich jedinců zaujímal výsadní řídicí postavení. Společenství hmyzu jakými jsou termiti, mravenci nebo včely plní nejednu úlohu lidského státu. Mravenci například stavějí složitá hnízda, brání svá teritoria před vetřelci, udržují svá sídliště v čistotě a pořádku, pečují o potomstvo, berou do otroctví jiné mravence, pěstují ve svých mraveništích houby.