Thursday, March 22, 2007

Brouci

– první pár křídel přeměněn v chitinové krovky, pod nimi blanitá křídla, kousavé ústní ústrojí. Střevlíkovití – velmi pohybliví, na hlavě silná kusadla. Střevlík měděný, Střevlík Zlatolesklý, Střevlík kožitý, Střevlík fialový. Potápníkovití – Potápník vroubený. Vodomilovití – Vodomil černý. Mrchožroutovití – hrobařík obecný. Drabčíkovití – Drabčík zdobený. Světluškovití – Světluška menší. Kožojedovití – Kožojed obecný. Vrubounovití – Zlatohlávek Goliáš, Herkules antilský, Chroust obecný, Zlatohlávek zlatý. Tesaříkovití – Tesařík obrovský, Tesařík piluna, Tesařík obecný. Nosatcovití – Klikoroh borový, Pilous černý.