Tuesday, March 13, 2007

STAVBA TĚLA

Nestejnocenné členění těla ( heteronomní segmentace ), je tvořeno 20 články ( v embryonálním stadiu 21 ), rozlišenými na hlavu, trup, zadeček.

Hlava : vznikla srůstem 6 článků. 1 – 1 pár složených očí
2 – jednovětevná tykadla
3 – bez přívěsků
4 – 1 pár jednočlenných kusadel
5 – párové čelisti
6 – dolní pysk s makadly

Ústní ústrojí : kousavé
sací
lízavé
bodavě sací

Hlava hmyzu je vždy oddělena od hrudi – nasedá k ní zůženou krční částí ( Colum )

Hruď : tvořena 3 články : předohruď
středohruď
zadohruď

Každý z těchto článků nese pár článkovaných končetin
Základní typ – končetina kráčivá - kyčle
příkyčlí
stehno
holeň
pětičlenné chodidlo
Nohy některých druhů hmyzu jsou uzpůsobeny k různým úkonům : skákání
hrabání plování
běh
přichycení

Na předohrudi a zadohrudi po páru křídel – vychlípeniny pokožky protkané soustavou podélných a příčných žilek se zpevňovací fcí.

Labels: