Sunday, March 04, 2007

Prvá z nich rozšířena jest hlavně ve krajinách teplých a málo ve způsobu
života známa. Jízlivky neboli Eumenidae zahrnují v sobě [Vosy] samotářské, u nichž nacházíme pouze
samečky a samičky a tyto vystavěvše nebo vyhloubivše pro každé vajíčko zvláštní buňku, připraví
larvě napřed zásobu potravy v podobě omráčených larev hmyzích a uzavřevše buňku již o plod svůj
se nestarají. Podobají se tedy v tom vosám hrabavým, od níchž však se liší svými křídly podél složenými.
[Vosy] společenské (Vespidae) tvoří společnosti složené ze samečků, samiček a dělnic, kteréžto však
nejsou ničím jiným, leč nedokonale vyvinutými samičkami, od nichž se liší pouze menši velikostí
a neschopností snášeti vajíčka. Trubci vyznačují se tykadly nápadně delšími a tím, že nemají žádného
žahadla. [Vosy] hotoví si hnízda ze hmoty papírovité, již připravuji ohlodávajíce starší dřevo,
ploty, kůly i větve stromové a stmelujíce jemné tříštičky vlastními slinami.