Tuesday, February 27, 2007

Tyto jsou

podlouhlé, ploché, načernalé, se žlutými kraji kroužků; živí se nejvíce plži. Popsáno jest 450 druhů.
U nás Lampyris Geoff. s horními čelistmi nečnějícími, rovnými, sameček okřídlen, samička bez krovek
i křídel. [Lampyrini] noctiluca L., sameček 10 mm, samička 12-16 mm. Lamprorhiza Motsch. má horní
čelisti čnějící, tenké, srpovité, samička má krovky krátké, šupinkovité. [Lampyrini] splendidula
L. má štít šíjový v předu se 2 sklovitými skvrnami; sameček 8-9 mm, samička 8-10 mm. V již. Evropě
hojný rod Luciola Lap. má štít šíjový vpředu více méně uťatý, tak že hlavu jen z části kryje.

Labels: