Wednesday, February 21, 2007

vrček domácí

Cvrček domácí (Gryllullus domesticus) je také velmi vhodný pro krmení
ptáků. Jeho největší výhodou je, že můžeme zkrmovat podle potřeby hmyz všech
velikostí od vylíhlých nymf velikosti drobné mušky octomilky (Drosophila) až do
dorostlých cvrčků. Jedinou nevýhodou je jeho velká pohyblivost. Snadno uniká
do bytových prostorů, kde sice neškodí, ale vytrvale vyluzuje jednotvárné zvuky.
Proto musíme mít chovné nádoby dobře uzavřené a umístěné nejlépe v nějakém
pomocném prostoru. Abychom urychlili vývoj cvrčků, obstaráme si tepelný zdroj
na zvýšení teploty v odchovnách. Důležité je získat chovný materiál z kmene, kte-
rý nemá kanibalistické sklony.

Labels: