Sunday, February 25, 2007

krmeni

Cvrčky krmíme několika způsoby, z nichž každý má své výhody. Bude proto
rozhodující, který materiál si může chovatel nejsnadněji obstarat. Nejekonomič-
tějším krmením je bílkovinná směs pro kuřata, která však neobsahuje antibiotika.
Je možno také krmit směsí 1 dílu sušené krve a 1 dílu pšeničných otrub. Také lze
dávat cvrčkům též ovesné vločky a tolik vařeného masa, kolik mohou denně spo-
třebovat. V zimě je možno přidávat moučku ze sušené vojtěšky. Ke každému to-
muto krmení přidáváme salát, mrkev a ovoce. Zbytky jídel nelze doporučit, poně-
vadž se snadno kazí a šíří pak zápach. Cvrčkům vyhovuje sucho a teplo, avšak
musí mít stále dostatek vody. Nejlepším zdrojem je sklenice s vodou, do které je
ponořena zkadeřená látka, přečnívající přes okraj. Sklenici přikryjeme talířkem
a z látky cvrčkové pijí.
Černý polní cvrček je mnohem chitinóznější, bojovnější a jeho rozmnožování
v zajetí činí potíže, proto se ke krmným účelům nehodí.

Labels: