Saturday, March 03, 2007

Vosy

(Vespina, Diploptera), skupina hmyzu blanokřídlého vyznačená jednak způsobem života, jednak
tím, že v klidu mají křídla přední podél zlomená a přeložená. Dospělé [Vosy] živí se sladkými šťavami,
larvy své však krmí stravou živočišnou. Mají tělo štíhlé buď lysé nebo jen řídkými chloupky pokryté,
čímž liší se nápadně od hojně srstnatých včel. Tykadla obyčejně lomená, u samečků 13člená, ke konci
zřetelně ztlustlá, u samiček 12člená, stěží ztlustlá. Očka jednoduchá jsou vyvinuta, žuchvy jsou
silné a pysk zpodní k lízání sladkých šťav způsobilý, ale krátký. Počítáme sem tři čeledi Masaridae,
Eume nidae a Vespidae.

Labels: