Sunday, March 11, 2007

HMYZ

Podříše : Mnohobuněční ( Metazoa )
→ Oddělení : Triblastica
→ Kmen : Členovci
→ Podkmen : Vzdušnicovci ( Tracheata )
→ Třída : Hmyz ( Insecta )
→ Podtřídy : Bezkřídlí
→ Šupinušky
Křídlatí
→ Jepice
→ Vážky
→ Švábi
→ Škvoři
→ Kudlanky
→ Strašilky
→ Rovnokřídlí
→ Kobylky
→ Sarančata
→ Vši
→ Stejnokřídlí
→ Křísi
→ Mšice
→ Červci
→ Ploštice
→ Střechatky
→ Dlouhošíjky
→ Síťokřídlí
→ Srpice
→ Blanokřídlí
→ Širopasí
→ Štíhlopasí
→ Žlabatky
→ Lumci, Lumčíci
→ Žahadlovití (Kutilky, Samotářské včely, Mravenci, Vosy, Sršni)
→ Brouci
→ Masožraví ( Střevlíkovití,Potápníkovití)
→ Všežraví ( Vodomilovití, Mrchožroutovití , Drabčíkovití, Světluškovití, Kožojedovití, Slunéčkovití, Červotočovití, Potemníkovití, Roháčovití, Vrubounovití, Tesaříkovití, Mandelinkovití, Nosatcovití, Kůrovcovití )

Labels: