Wednesday, March 14, 2007

Zadeček :

Tvořen 6 – 11 články. Samčí pohlavní otvor je na 9 zadečkovém článku, samiččí na 8. Samičky některých druhů mají na zadečku - kladélko
- žahadlo
- štěty

Pokožka jen jednovrstevná ( hypodermis ), vylučuje na povrch kutikulu s ochrannou a opornou fcí.
Hmyz přijímá potravu ústním ústrojím - kusadla
- čelisti
- ústní dutina ( ústí sem slinné žlázy )
- hltan
- jícen
- žvýkací žaludek
K trávení dochází ve žlaznatém žaludku, následuje střevo rozšířené v konečník, vyúsťuje řitním otvorem. Do konečníku ústí malpighické trubice.
Dýchání : Soustavou vzdušnic. Párové průduchyjsou uzavíratelné a opatřeny chloupky. Larvy vodního hmyzu mají tracheální žábry navazující na systém vzdušnic.
Cévní soustava : Otevřená.
Nervová soustava : Gangliová žebříčkovitého typu. Tvořena nadjícnovou a podjícnovou nervovou uzlinou.
Většina druhů hmyzu má po stranách hlavy párové složené oči – tvořeny velkým počtem oček.
Některé druhy hmyzu mají vyvinuté sluchové orgány ( kobylka v holeni předních noh ).
Rozmnožování : pohlavně, vnitřní oplození. Některé druhy hmyzu mají schopnost rozmnožovat se z neoplozených vajíček ( partenogeneze – rozmnožování samiček bez účasti samečků ).
Hmyzí samičky kladou obvykle vajíčka.
Vývoj hmyzu – nepřímý, děje se proměnou – dokonalou
nedokonalou
dokonalá : vajíčko - larva - kukla - dospělec ( brouci, motýli, dvoukřídlí, blanokřídlí .. )
nedokonalá : vajíčko - nymfa - dospělec ( vážky, jepice, křísi, všekazi .. )