Tuesday, March 27, 2007

A přitom

ani jeden z mravenců neřídí činnost druhých obyvatel mraveniště. Ani královna, navzdory svému jménu, neplní roli organizátora, který přesně zná potřeby mraveniště, jeho momentální stav a určuje, jaká opatření je třeba provést pro optimální chod celého společenství.
Příroda zná podobných systémů mnohem více. Složité biochemické procesy uvnitř živých buněk zahrnují velká množství různých molekul, přičemž žádná z nich neřídí chování ostatních, a přesto probíhají životní děje v buňce bez zadrhnutí. V našem mozku v dokonalé souhře fungují miliony jednotlivých nervových buněk, aniž by kterákoli z nich měla výsadní postavení, znala potřeby ostatních buněk a prosazovala zásahy ve prospěch naplnění těchto potřeb. I proto je studium společenského hmyzu nesmírně zajímavou činností. Pomáhá nám pochopit, jak může i komplikovaný systém plnit širokou škálu funkcí a vypořádávat se s nemalými nároky měnícího se prostředí na základě omezeného množství poměrně jednoduchých pravidel určujících chování jednotlivých prvků systému.
Vnitřní a vnější faktory

Labels: