Saturday, September 01, 2007

Dukey, prodírající se davem spolu se svým manažerem, odmítl
učinit jakékoli prohlášení. U výtahu
je zastavil hlídkující strážník a nehodlal je pustit dovnitř.
"Kristepane" zuřil bezmocně Dukey. "Vodklidte
toho parchanta z cesty, než z něj nadělám fašírku."
Strážník je pozoroval s rukou nervózně položenou
na zbrani.
"Uklidni se, Dukey." Jeho manažer se pokoušel
zvládnout situaci. "Vždyť oni jen chrání Margaret,
a Cass musí být někde nahoře."
Poslali pro Cass, a strážník je potom vpustil.
"Proboha, jak se to jen stalo?" zeptal se Dukey.
"Chytli toho bastarda, co to udělal? Sakra, jak to s ní
vypadá? Dostane se z toho?"
Cass smutně potřásla hlavou. "Oni sami to nevědí,"
řekla pomalu. "Nevypadá to dobře."
Rio už na ně čekala u výtahu. "Je konec," oznámila
mdlým hlasem. "Margaret právě zemřela."