Wednesday, February 09, 2011

Čmeláci

Čmeláci, rod hmyzů včelovitých (Apidae), žijících ve společnostech pouze jednoletých, jež se skládají
ze samic (matek), dělnic a samců; na zimu hynou samci i dělnice, oplozené samice pak přezimují v
různých úkrytech, a z jara zakládá každá opět hnízdo nové. Některé druhy hnízdí se pod zemí, nejraději
v opuštěných děrách myších, krtčích a pod, mezi kamením nebo pod mechem; samice snášejí pyl z různých
květů, s jara hlavně z rozl. stromů jehnědokvětých, nabalujíce si jej na dlouhé, tuhé chloupky širokých
holení zadních (»košíčky«); směšují jej se šťavou medovou a připravují tak potravu pro mladé larvy.
Souvislých pláství voskových [Čmeláci] nestavějí, hotoví však také buňky z vosku hnědého a měkkého
v rozličné velikosti a k různému účelu. Do větších buněk samice snášejí potravu a vždy po několika
vajíčkách, larvy dorůstající rozšiřují pak buňku tu hrbolovitě na všecky strany a posléze se v ní
zapřádají v zámotky vejčité a hladké. S počátku líhnou se toliko dělnice, jež matce své pomáhají
opatřovati zásoby potravní, později pak menší samičky, které snášejí neoplozená vajíčka samčí; nejpozději
objevují se ve hnízdě velké samice, které se ku konci léta páří a jediné z celého hnízda přezimují.
Mimo buňky jmenované [Čmeláci] hotoví též buňky menší na zásoby medu a pylu: prázdné zámotky kuklové
upravují též na buňky zásobní.-Dle způsobu života rozeznáváme dva rody [Čmeláci]-áků: [Čmeláci]-áky
pravé (Bombus Fab., v Čechách 18 druhů), stavějící hnízda a snášející pyl ke krmení mláďat, a [Čmeláci]-áky
příživné (Psithyrus Lep., v Čechách 6 druhů), kteří vlastních hnizd nemají a žijí pohostinsky ve
hnízdech určitých druhů [Čmeláci]-áků pravých, jimž vajíčka svá podkládají podobně jako kukačky
rozl. ptákům. [viz obrázek č. 1000. Čmelák zemní (Bombus terrestris L.), samička, dělnice a hnízdo
z části odkryzé. V přiroz. vel. ] Jednotlivé druhy [Čmeláci]-áků rozeznávají se, někdy velmi nesnadno,
dle povahy a barvy srsti, jakož i dle plastických známek na různých částech těla; některé vyskytují
se i v četných odrůdách, jež činí přechod mezijednotlivými druhy. Nejznámější druhy našich [Čmeláci]-áků
pravých jsou: Veliký, černý [Čmeláci]-ák skalní (Bombus lapidarius L.) se zadečkem na konci ohnivě
červeným, menší černý, huňatý a žlutě páskovaný [Čmeláci]-ák luční (B. pratorum L.), žlutavý, černě
a rezavě páskovaný [Čmeláci]-ák lesní (B. silvarum L.), žlutý [Čmeláci]-ák polní (B. agrorum Fab.)
s hrudí nahoře rezavě červenou a černě páskovaným zadkem, [Čmeláci]-ák zahradní (B. hortorum L.),
černý se zadkem na konci bílým a 2 zlatožlutými páskami na hrudí, a podobný [Čmeláci]-ák zemní (B.
terrestris L., vyobr. č. 1000.), jenž má však toliko jednu žlutou pásku na přední části hrudi. Z
[Čmeláci]-áků příživných nejčastěji se vyskytuje Psithyrus rupestris Fab., veliký, černý, se zadkem
na konci červeným a křídly silně začernalými, P. campestris Fab. se 2 žlutými páskami na hrudi,
a P. vestalis, podobný, se zadkem na konci bělavým.-Mimo jmenované [Čmeláci]-áky příživné žijí ve
hnízdech [Čmeláci]-áků pravých též četní cizopasníci, kteří hubí larvy a kukly [Čmeláci]-áků; zvláště
jsou to rozl. druhy kodulek (Mutilla), much z rodu prosvitek (Volucella), hlavulí (Myopa) a očnatek
(Conops), housenky mole Aphomia colonella, larvy majek (Meloé). LD.