Tuesday, March 08, 2011

Cvrček domácí

(Gryllullus domesticus) je také velmi vhodný pro krmení
ptáků. Jeho největší výhodou je, že můžeme zkrmovat podle potřeby hmyz všech
velikostí od vylíhlých nymf velikosti drobné mušky octomilky (Drosophila) až do
dorostlých cvrčků. Jedinou nevýhodou je jeho velká pohyblivost. Snadno uniká
do bytových prostorů, kde sice neškodí, ale vytrvale vyluzuje jednotvárné zvuky.
Proto musíme mít chovné nádoby dobře uzavřené a umístěné nejlépe v nějakém
pomocném prostoru. Abychom urychlili vývoj cvrčků, obstaráme si tepelný zdroj
na zvýšení teploty v odchovnách. Důležité je získat chovný materiál z kmene, kte-
rý nemá kanibalistické sklony.
K chovným účelům si pořídíme sadu velkých okurkových lahví. Na dno nasy-
peme 4 centimetry vysokou kyprou humózni půdu, kterou udržujeme mírně vlhkou, aby
tam samičky mohly klást vajíčka a vylíhlé nymfy mohly vylézt snadno na povrch.
Dospělým cvrčkům vložíme do láhve svinutou rolovanou lepenku a nádoby uza-
vřeme hustou tkaninou. Umístíme je do tepelně izolované bedny, nejlépe s dvoji-
tými stěnami vyplněnými skelnou vatou. V této bedně instalujeme tepelný zdroj
(spirálu, infrazářič nebo topný kabel o 15 Watech), který tam udržuje teplotu 30 až
35 oC. Samičky žijí při této teplotě asi 1 měsíc a snášejí, podle toho, jak a čím je
krmíme, až 100 vajíček denně. Po 14 až 16 dnech se líhnou mladé nymfy, o málo
větší než mšice, a rychle rostou. Po 6 až 8 týdnech jim narůstají křídla a za dal-
ších 3 až 5 dní jsou dospělé.

Cvrček domácí

(Gryllullus domesticus) je také velmi vhodný pro krmení
ptáků. Jeho největší výhodou je, že můžeme zkrmovat podle potřeby hmyz všech
velikostí od vylíhlých nymf velikosti drobné mušky octomilky (Drosophila) až do
dorostlých cvrčků. Jedinou nevýhodou je jeho velká pohyblivost. Snadno uniká
do bytových prostorů, kde sice neškodí, ale vytrvale vyluzuje jednotvárné zvuky.
Proto musíme mít chovné nádoby dobře uzavřené a umístěné nejlépe v nějakém
pomocném prostoru. Abychom urychlili vývoj cvrčků, obstaráme si tepelný zdroj
na zvýšení teploty v odchovnách. Důležité je získat chovný materiál z kmene, kte-
rý nemá kanibalistické sklony.
K chovným účelům si pořídíme sadu velkých okurkových lahví. Na dno nasy-
peme 4 centimetry vysokou kyprou humózni půdu, kterou udržujeme mírně vlhkou, aby
tam samičky mohly klást vajíčka a vylíhlé nymfy mohly vylézt snadno na povrch.
Dospělým cvrčkům vložíme do láhve svinutou rolovanou lepenku a nádoby uza-
vřeme hustou tkaninou. Umístíme je do tepelně izolované bedny, nejlépe s dvoji-
tými stěnami vyplněnými skelnou vatou. V této bedně instalujeme tepelný zdroj
(spirálu, infrazářič nebo topný kabel o 15 Watech), který tam udržuje teplotu 30 až
35 oC. Samičky žijí při této teplotě asi 1 měsíc a snášejí, podle toho, jak a čím je
krmíme, až 100 vajíček denně. Po 14 až 16 dnech se líhnou mladé nymfy, o málo
větší než mšice, a rychle rostou. Po 6 až 8 týdnech jim narůstají křídla a za dal-
ších 3 až 5 dní jsou dospělé.