Wednesday, March 22, 2006

Brouk

gbída co ji radost střídá že se zdá že cmoh bys bejt gdál modrý oči svý krvavý máš to znáš když cněco si gdáš gdíra tam kde byla víra cto nech bejt na cto se neugmírá gkřídla zas ti někdo stříhá ale kdo věří svoje peří czas si narůst gdá cpřipomínáš gbrouka co z nebe se kouká pod sebe kde louka je cže by přisgtál kolmo do kraje cpřipomínáš gbrouka co z nebe se kouká pod sebe kde louka je cže by přisgtál kolmo do kraje