Monday, March 13, 2006

přehled řádů (podřádů):

▪ střechatky, dlouhošijky, síťokřídlí, srpice, chrostíci, dvoukřídlí (dlouhorozí, krátkorozí), blanokřídlí (širopasí, štíhlopasí), blechy, motýly, brouci (masožraví, všežraví)
▪ DVOUKŘÍDLÍ (zadní křídla zakrnělá, přeměněna v paličkovitá kyvadélka haltery…rovnovážné ústrojí; značný negativní hospodářský význam) – komár, pakomár; ovád, moucha domácí, bodalka, masařka
-octomilka obecná Drosophilla melanogaster, anofeles čtyřskvrnný – přenáší malárii, bodalka tse-tse – přenašeč spavé nemoci
▪ BLANOKŘÍDLÍ (tvoří téměř čtvrtinu u nás žijících druhů hmyzu; značný význam – opylovači, ničitelé larev škodlivého hmyzu, škůdci) – lumek, lumčík; žlabatky (larvy žijí v rostlinných pletivech – vz. novotvarů…tzv. hálek, na listech dubu vytváří tzv. duběnky žlabatka duběnková), mravenci (společensky žijící hmyz) – v domácnostech Monomorium pharaonis; vosa, sršeň
-včela medonosná: ekologicky i hospodářsky mimořádně důležitý druh, v přírodě vytváří společenstva v dutinách stromů, v nichž z vylučovaného vosku staví plásty; v jejich buňkách vytváří pyl, med a vychovává své larvy; společenstva jsou tvořena jednou matkou, několika tisíci dělnic, vajíčky a plodem různého stáří (larvy a kukly) a ve vegetačním období i několika sty partenogeneticky vz. trubců; činnost všech členů společenstva je řízen feromony, z nichž všem je nadřazen feromon matky