Thursday, March 09, 2006

význam hmyzu:

-užitkový hmyz: využívaný pro jeho produkty (med, vosk, hedvábí)
-užitečný hmyz: součást edafonu, ovlivňuje kvalitu půdy, podíl na likvidaci uhynulých organismů, opylovači, rozšiřování rostlin, regulace stavu škůdců
-škodlivý hmyz: škůdci zásob, rostlin, paraziti živočichů i člověka, přenašeči původců chorob, mezihostitelé hlístů

 PODTŘÍDA: BEZKŘÍDLÍ (APTERYGOTA)
-primárně bezkřídlý hmyz, jejich nedospělá stádia jsou velmi podobná dospělcům
▪ ŘÁD: ŠUPINUŠKY (THYSANURA)
-vřetenovité tělo kryté šupinkami, v domácnostech se někdy vyskytuje rybenka domácí, živící se zbytky potravin