Tuesday, March 14, 2006

BLECHY

(ektoparaziti ptáků a savců – sají krev – přenos chorob, druhotně bezkřídlí hmyz, 3. pár nohou přizpůsoben skákání) – blecha
▪ MOTÝLI (ústní ústrojí – sosák, larva – housenka, dva páry křídel pokrytá barevnými šupinkami) – obaleč jabloňový, lišaj smrtihlav, bourec morušový, babočka admirál, otakárek fenyklový, bělásek zelný, můra gamma, stužkonoska modrá
▪ BROUCI (sklerotizované tělo, předohruď kryta štítem, silně chitinizovaný 1. pár křídel…krovky) – masožraví…střevlík, hrbáč, potápník; všežraví…vodomil, hrobařík, mrchožrout, chroust, světluška (bioluminiscence), červotoč, slunéčko sedmitečné (predátor mšic), potemník (larvy mouční červi), tesařík, mandelinka bramborová