Tuesday, January 09, 2007

11.17 Leknínotvaré (Nymphaeales)
Používá se pro leknín, stulík, růžkatec, lotos, viktorie, cabombaceae,
11.18 Podražcotvaré (Aristolochiales)
Používá se pro kopytník, pro podražec
11.19 Dřišťálotvaré
Používá se pro dřišťál, mahónie, škornice
11.20 Mákotvaré (Rhoeales, Papaverales)
Používá se pro mák, sluncovka, vlaštovičník, rohatec, dymnivka, chocholačka, zemědým, srdcovka
11.21 Brukvotvaré, kaparotvaré (Brassicales, Capparales)
Používá se pro rýt, brukev, hořčice, křez, roketa, ředkevník, huseničák, roketník, katránička, pomořanka, ře¬povník, katrán, ředkev, hořinka, řeřicha, vesnovka, vraní nožka ,dvojštítek, iberka, sivutka, řeřuška, řeřiš¬ník, nahoprutka, penízek, lžičník, vápnička,fialička, lnička, řepinka, kokoška, krasoskaník, chudina, osívka,, la¬ločnice, šedivka, tařice, tařinka, rukevník, rukevníček, drobnosemenka, boryt, povázka, česnáček, tařička, husečník, huseník, strmobýl, měsíčnice, fiala, večernička, podvečerka, večernice, chejr, huseníček, řeřišník, kyčelnice, řeřišnice, potočnice, křen, rukev, barborka, trýzel, trýzalka, hulevník, hulevníkovec, úhorník, luštěnička, lekvoje, kapara